Đốt sóng cao tần – Hứa hẹn mới cho điều trị ung thư Giáp

Hiện nay, đốt sóng cao tần (RFA) cho nhân giáp lành tính đang là phương pháp mới, ngày càng phổ biến trong điều trị. Tuy nhiên, RFA chỉ được chỉ định giới hạn cho một số bệnh lý giáp như nhân giáp (u giáp) lành tính, phình giáp, nhân độc tuyến giáp…. Vậy, RFA có được chỉ định cho ung thư giáp không?

Có 1 số nghiên cứu trên thế giới đã và đang áp ứng dụng RFA cho ung thư giáp các thể khác nhau. Các nghiên cứu này đã đạt được các kết quả hứa hẹn:

Nghiên cứu tại Hàn Quốc của nhóm tác giả trung tâm Y tế ASAN công bố năm 2018, thực hiện đốt sóng cao tần trên 8 bệnh nhân với 9 khối u có giải phẫu bệnh chứng minh ung thư giáp thể nhú và loạn sản. Bệnh nhân được chia làm 3 nhóm nhỏ: nhóm 1 (ung thư giáp thể loạn sản), nhóm 2 (ung thư giáp thể nhú macro tức > 1cm), nhóm 3 (ung thư giáp thể nhú micro tức < 1cm). Nghiên cứu nhằm đánh giá thay đổi trong triệu chứng lâm sàng, thể tích u, tái phát hoặc di căn sau RFA. Các bệnh nhân được theo dõi sau 1, 6, 12 tháng.

Kết quả: nhóm 1được điều trị RFA 3 lần, nhóm 2 được điều trị RFA 2 lần và nhóm 3 làm 1 lần. Sau theo dõi, Nhóm 1 tức ung thư giáp thể loạn sản cho thấy không có cải thiện về triệu chứng lâm sàng, trong khi nhóm 2 và 3 (ung thư nhú macro và micro- ) chứng minh giảm thể tích khối u và cải thiện triệu chứng. Không có tái phát và di căn phát hiện sau 19,3 tháng theo dõi đối với ung thư thể nhú. Không có biến chứng nghiêm trọng trong điều trị.

Kết luận: đốt sóng cao tần cho kết quả tuyệt vời trên ung thư giáp thể nhú nhưng trên ung thư giáp loạn sản còn là dấu hỏi lớn.

Nhóm tác giả khác tại Thượng Hải, Trung Quốc công bố năm 6/2019 về nghiên cứu về hiệu quả, an toàn và kết quả lâu dài của đốt sóng cao tần trên ung thư giáp nguyên phát nhỏ – PTMC (< 1cm).  Nghiên cứu được thực hiện trên 37 bệnh nhân với 38 khối u được điều trị RFA với năng lượng thấp 20w từ tháng 11/2014 đến tháng 12/2017. Các bệnh nhân được theo dõi chức năng giáp, giảm thể tích u trước và sau 1, 3, 6, 12 tháng.

Kết quả: tất cả khối u được điều trị hoàn toàn, không tai biến, không ảnh hưởng chức năng giáp. Sau 12 tháng, thể tích giảm 99,34%,. Thời gian theo dõi trung bình 6 tháng (1-18 tháng), các khối u đốt hoàn toàn, không có tái phát.

Kết luận: đốt sóng cao tần với năng lượng thấp cho thấy an toàn, hứa hẹn  kết quả tốt trong điều trị ung thư giáp thể nhú micro-.

Như vậy, đốt sóng cao tần đang hứa hẹn sẽ trở thành một trong các lựa trọn điều trị cho bệnh nhân ung thư giáp đặc biệt là ung thư giáp thể nhú trong tương lại gần mặc dù chưa có khuyến cáo chính thức nào trên thế giới.

Th.Bs. Nguyễn Văn Bằng

Trung tâm Nội tiết – Đái tháo đường FAMILY

Tài liệu tham khảo:

  1. Jeong, S. Y., Baek, J. H., Choi, Y. J., Chung, S. R., Sung, T. Y., Kim, W. G., … & Lee, J. H. (2018). Radiofrequency ablation of primary thyroid carcinoma: efficacy according to the types of thyroid carcinoma. International Journal of Hyperthermia34(5), 611-616.
  2. Ding, M., Tang, X., Cui, D., Chi, J., Shi, Y., Wang, T., … & Li, P. (2019). Clinical outcomes of ultrasound-guided radiofrequency ablation for the treatment of primary papillary thyroid microcarcinoma. Clinical Radiology.